Ważnym aspektem pracy naszego przedszkola jest współpraca z rodziną dziecka. Rodzice zapraszani są na indywidualne spotkania i konsultacje z wychowawcami oraz specjalistami.

W ramach pomocy psychologicznej oferujemy wsparcie psychologiczne oraz psychoedukację.

Zapraszamy również rodziców na zajęcia metodą ruchu Rowijajacego Weroniki Sherborne