Wnioski prosimy składać do dnia 22 kwietnia 2024 r. w przedszkolu, szkole lub ośrodku, do którego uczęszcza lub będzie uczęszczało dziecko.

Wskazówki dla wnioskodawców:

Formularz wniosku rodzice/ opiekunowie mogą pobrać pod niżej podanym adresem :

lub

  • w sekretariatach przedszkoli, szkół i ośrodków - w formie druku.

 

Do wypełnionego wniosku należy dołączyć:

  • kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności,
  • kopię aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną

 

 ZWROT KOSZTÓW DOWOZU

 

Wnioski osób zainteresowanych zwrotem kosztów dowozu indywidualnego przyjmujemy od zakończenia roku szkolnego 2023/2024 tj. od dnia 21.06.2023 r. do 16 września 2024

 

Wskazówki dla wnioskodawców:

Wnioski składać można w następujących lokalizacjach:

  • Zespół Obsługi Mieszkańców Nr 1 przy ul. Partyzantów 74 (pokój 103),
  • Zespół Obsługi Mieszkańców Nr 3 przy ul. Nowe Ogrody 8/12 (pokój 40),
  • Zespół Obsługi Mieszkańców Nr 4 przy ul. Wilanowskiej 2 (stanowisko informacyjne), w dniach i godzinach pracy, tj.

poniedziałek, worek, czwartek w godzinach od 8.00 do 16.00,

środę w godzinach od 8.00 do 17.00,

w piątek w godzinach od 8.00 do 15.00.

 

Do wypełnionego wniosku należy dołączyć:

  • kopię aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną
  • zaświadczenie z placówki oświatowej o zakwalifikowaniu ucznia bądź opiekuna do wskazanej placówki z zaznaczeniem rocznika klasy ( w przypadku szkoły).

 

Osobą do kontaktu dla Państwa jest:

Pani Aleksandra Portalska

Wydział Edukacji

Referat Projektów i Zasobów Oświaty

adres e-mail: aleksandra.portalska@gdansk.gda.pl

tel. 58 526 80 41