W naszej placówce obowiązuje podstawa programowa wychowania przedszkolnego zgodnie obowiązującym  rozporządzeniem MEN .

            Poza tym korzystamy  programów autorskich:

1.Program Dydaktyczno-Wychowawczy dla Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi”      

2.Program „Wychowujemy przez Sztukę”

3.Program „ Trening toaletowy”

4.Program „ Kształtowanie dojrzałości pokarmowej”

5.Program „Zdrowy przedszkolak”