TYGODNIOWY PLAN ZAJĘĆ GRUPOWYCH

PONIEDZIAŁEK

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w grupie z oligofrenopedagogiem (praca z książką, malowanie 10 palcami)
Gimnastyka korekcyjna
Rytmika
Zajęcia Ruchu Rozwijającego dla rodziców z dziećmi


WTOREK
Gimnastyka korekcyjna
Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w grupie z oligofrenopedagogiem (kształtowanie wiedzy o świcie- środowisko przyrodnicze, zabawy produktami sypkimi)
Zajęcia literacko -plastyczne z elementami doświadczeń fizycznych ( trzeci wtorek miesiąca)


ŚRODA
Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w grupie z oligofrenopedagogiem (rozwijanie umiejętności matematycznych, zabawa masami przekształcalnymi)
Gimnastyka korekcyjna


CZWARTEK
Rytmika
Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w grupie z oligofrenopedagogiem ( różnorodne zajęcia plastyczne , zajęcia metodą Affolter)
Katecheza
Gimnastyka korekcyjna


PIĄTEK
Zajęcia Metodą Dobrego Startu z oligofrenopedagogiem
Słuchanie muzyki klasycznej ( element programu „Wychowujemy przez sztukę”)
Gimnastyka korekcyjna

Ponadto w każdej grupie przedszkolnej odbywają się w ciągu tygodnia zajęcia grupowe z neurologopedą, zajęcia rozwijające komunikację wspomaganą ( neurologopeda), zajęcia z fizjoterapeutą.
Zajęcia indywidualne odbywają się każdego dnia według harmonogramu ustalonego przez specjalistów.


Dzień w przedszkolu

6.30- 8.00 zabawy swobodne, zajęcia przy stoliku podczas schodzenia się dzieci

8.00- 8.30 śniadanie, czynności higieniczne, rozwijanie i utrwalanie umiejętności samoobsługowych

8.30- 10.00 gimnastyka korekcyjna, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze,

10.00 -10.30 II śniadanie, czynności higieniczne, przygotowanie do wyjścia na spacer ( czynności samoobsługowe)

10.30- 11.30 spacer, zabawy w ogrodzie

11.30-12.00 zajęcia grupowe ze specjalistami zgodnie z harmonogramem

12.00-12.30 obiad, toaleta po posiłku ( rozwijanie umiejętności samoobsługowych)

12.30 –13.30 odpoczynek przy muzyce, relaks zgodnie z potrzebami dzieci

13.30-14.00 zabawy samodzielnie organizowane przez dzieci

14.00-14.30 podwieczorek, utrwalanie czynności samoobsługowych

14.30-16.30 zabawy dowolne, zajęcia indywidualne z oligofrenopedagogiem, rozchodzenie się dzieci do domów