DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Kamila Czyżewska - dyrektor przedszkola 

- Oligofrenopedagog

- Tyflopedagog

- Surdopedagog

- Zarządzanie oświatą

 

WYCHOWAWCY:

mgr Katarzyna Szymichowska – oligofrenopedagog, pedagog specjalny

- Kształcenie zintegrowane

- Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

- Współautorka programów: „Wychowujemy przez sztukę” oraz „Czas dla rodziców”

 

mgr Monika Dabkiewicz - oligofrenopedagog

- Terapeuta Dziecka z Autyzmem wg norm PCHDI

- Terapeuta behawioralny dzieci z autyzmem

- Założycielka i prowadząca teatrzyk dziecięcy „W sosnowym gaju” i teatr nauczycieli „Madi”

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

 

mgr Maria Dawidowicz – oligofrenopedagog

- Pedagog przedszkolny i wczesnoszkolny

- Licencjonowany terapeuta zajęć wg systemu glottodydaktyki ojczystojęzycznej i glottoterapii

- Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

 

mgr Anna Kolasa – oligofrenopedagog

- Zarządzania oświatą

- Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

 

mgr Ilona Skurzewska - pedagog specjalny

- Pedagogika opiekuńcza z poradnictwem rodzinnym

- Terapeuta ręki

- Surdopedagog

- Tyflopedagog

 

mgr Agata Rzeczycka -oligofrenopedagog, nauczyciel wczesnej edukacji i logopedii

-Muzyk

-Zarządzanie oświatą

mgr Małgorzata Michalska - oligofrenopedagog , pedagog specjalny

- Wychowanie przedszkolne

- Pedagog

- Nauczanie poczatkowe

- Zarządzanie oświatą

- Trener umiejętności społecznych

mgr Izabela Jeziorska -oligofrenopedagog, wychowanie przedszkolne

-trener TUS

-terapeuta ręki

-socjoterapeuta

-terapeuta dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera

-pedagog- pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą psychologiczną

SPECJALIŚCI:

mgr Katarzyna Konderak- psycholog, psychodietetyk, oligofrenopedagog

- Pomoc psychologiczna i psychoterapia - szkolenie podyplomowe

 - Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

- Psycholog kliniczny – specjalizacja psychologia kliniczna dzieci i młodzieży

- Współautorka Programu Dydaktyczno-Wychowawczego dla Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi

- Autorka programu- Trening Toaletowy

- Ekspert do spraw awansu zawodowego nauczycieli

 -Trener TUS

mgr Małgorzata Lisiecka - psycholog, oligofrenopedagog

- Psycholog kliniczny- psychologia kliniczna dzieci i młodzieży

- Terapeuta behawioralny

- Hipoterapeuta

 

mgr Emilia Hadaś- oligofrenopedagog, logopeda, neurologopeda

- Alternatywne i wspomagające metody porozumiewania się

- Terapia sensomotoryczna i korekta dysfunkcji ustno- twarzowych

- Ocena efektywności porozumiewania się dzieci niemówiących

- Wczesne Wspomaganie Rozwoju

 

mgr Dorota Sikora-  logopeda, oligofrenopedagog, pedagog 

- Alternatywne i wspomagające metody porozumiewania się

- Polski Język Migowy

 

mgr Dominika Krysztofik – fizjoterapeuta, oligofrenopedagog, terapeuta integracji sensorycznej

- PNF- torowanie nerwowo- mięśniowe

- CRAFTA- leczenie problemów w obszarze czaszkowo- żuchwowym i czaszkowo- twarzowym

- Rehabilitacja w zaburzeniach rozwojowych niemowląt od 0-12 mies. życia

- Masaż tkanek głębokich

- Wczesne Wspomaganie Rozwoju

 

mgr Maciej Łachwicz - nauczyciel gimnastyki korekcyjnej, oligofrenopedagog 

- Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu

 

mgr Marzena Mróz - oligofrenopedagog

- Terapeuta metodą Tomatisa

- Integracja sensoryczna z terapia ręki

 -Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka