Kadrę naszego przedszkola, tworzy zespół kreatywnych i zaangażowanych w pracę z dziećmi oligofrenopedagogów, którzy systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje na różnorodnych studiach podyplomowych, kursach specjalistycznych i warsztatach.

  

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Mgr Kamila Czyżewska - dyrektor przedszkola 

-Oligofrenopedagog,

-Tyflopedagog,

- Surdopedagog

 -Zarządzanie oświatą.

 

WYCHOWAWCY:

Mgr Maria Dawidowicz – oligofrenopedagog

Studia podyplomowe z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Posiada licencję do prowadzenia zajęć wg systemu glottodydaktyki ojczystojęzycznej i glottoterapii.

Jest autorką kilku publikacji edukacyjnych dla dzieci.

 

Mgr Monika Jurczyk – pedagog specjalny , oligofrenopedagog

Podyplomowe studia informatyczne.

Jest współautorką programu Wychowanie Prozdrowotne.

 

Mgr Anna Kolasa – oligofrenopedagog

Studia podyplomowe z zakresu:

-Zarządzania Oświatą,

-Ewaluacji Projektów Współfinansowanych z UE,

-Studia podyplomowe -Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka.

Prowadzi zajęcia Ruchu Rozwijającego dla dzieci z rodzicami, podczas których pokazuje Rodzicom jak czerpać radość ze wspólnej aktywności ruchowej.

 

Mgr Daria Pazda - pedagog specjalny, terapeuta pedagogiczny, surdopedagog

Podyplomowe studia logopedyczne

Kursy:

- kurs Polskiego Języka Migowego
- PZG oraz EduPJM
- kurs rysunku Gdańska Szkoła Artystyczna
- System Numicon- złożone umiejętności matematyczne
- Symultaniczno- sekwencyjna nauka czytania
- Makaton – komunikacja alternatywna

 

Mgr Ilona Skurzewska- pedagog specjalny

- kurs Trening Umiejętności Społecznych.

 

Mgr Katarzyna Szymichowska – oligofrenopedagog , pedagog specjalny

Studia podyplomowe

- Praca z osobami z niepełnosprawnością sprzężoną,

- Kształcenie zintegrowane,

- Studia podyplomowe- Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka.

Jest współautorką programu realizowanego w naszym przedszkolu  „Wychowujemy przez sztukę” oraz zajęć integracyjnych „Czas dla rodziców”.

Prowadzi zajęcia literacko- plastyczne z elementami doświadczeń fizycznych.

 

SPECJALIŚCI:

Mgr Krzysztof Garus – nauczyciel gimnastyki korekcyjnej,oligfofrenopedagog

prowadzi także zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju

Studia magisterskie:

-Akademia Wychowania i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku.

Studia podyplomowe:

-Pedagogika specjalna,

-Wczesne Wspomaganie Rozwoju.

 

Mgr Emilia Hadaś- oligofrenopedagog, logopeda , neurologopeda

Podyplomowe studia logopedyczne,

Studia podyplomowe z zakresu neulogopedii.

Kursy specjalistyczne:

- Alternatywne i wspomagające metody porozumiewania się,

-Terapia sensomotoryczna i korekta dysfunkcji ustno- twarzowych,

-Ocena efektywności porozumiewania się dzieci niemówiących.

Wspomaga dzieci , które jeszcze nie potrafią porozumiewać się za pomocą mowy, pokazując im inne sposoby komunikowania się z otoczeniem.

 

Mgr Katarzyna Konderak- psycholog, psychodietetyk, oligofrenopedagog

Studia podyplomowe:

- Pomoc psychologiczna,

- Psychoterapia w nurcie psychodynamicznym,

- Psychologia kliniczna – specjalizacja psychologia kliniczna dzieci i młodzieży,

- Psychodietetyka,

- Studia podyplomowe -Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka.

Wspólnie z Marią Pęczak stworzyła Program Dydaktyczno-Wychowawczy dla Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi , który jest wykorzystywany w naszej placówce. Jest także  autorką programu- Trening Toaletowy.

Zajmuje się diagnozowaniem i terapią trudności rozwojowych i adaptacyjnych u dzieci , pomocą psychologiczną i wsparciem rodziny, wspomaganiem rozwoju dojrzałości pokarmowej.

 

Mgr Dorota Sikora-  logopeda, pedagog

Zajmuje się usprawnianiem funkcji językowych u dzieci z różnorodnymi problemami.

 

Mgr Dominika Krysztofik – fizjoterapeuta, oligofrenopedagog , terapeuta integracji sensorycznej

Ukończone kursy specjalistyczne:

- PNF- torowanie nerwowo- mięśniowe,

- CRAFTA- leczenie problemów w obszarze czaszkowo- żuchwowym i czaszkowo- twarzowym,

- rehabilitacja w zaburzeniach rozwojowych niemowląt od 0-12 mies. życia,

- masaż tkanek głębokich.

Swoja pracą pomaga dzieciom osiągnąć najwyższy możliwy poziom samodzielności związanej z ruchem. W formie zabawy dzieci zdobywają nowe umiejętności, pracujemy nad korekcją wad postawy, integracją zmysłowo- ruchową oraz kształtowaniem cech motorycznych.

 

Mgr Małgorzata Lisiecka- psycholog , oligofrenopedagog

-Studia podyplomowe z psychologii klinicznej,

- certyfikat terapeuty behawioralnego nadany przez PSTB,

- kursy i szkolenia z zakresu AAC,

-hipoterapeuta.

Wspomaga rozwój dziecka w trakcie zajęć indywidualnych, współpracuje z rodzicami dzieci uczęszczających do przedszkola. Współpracuje z logopedą i nauczycielami w zakresie wspomaganej i alternatywnej komunikacji.

 

Mgr Marzena Mróz- oligofrenopedagog

Terapeuta metody Tomatisa. Prowadzi treningi wspomagające funkcje słuchowe, dzięki którym nastepuje poprawa zachowań społecznych oraz zdolności komunikacyjnych u dzieci.