W naszym przedszkolu zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone są w grupie i indywidualnie.

Wszystkim dzieciom zapewniamy :

-zajęcia z logopedą i neurologopedą

-zajęcia z fizjoterapeutą

-zajęcia z psychologiem

-zajęcia gimnastyki korekcyjnej

-zajęcia rytmiczne

 W zależności od potrzeb dziecka proponujemy równiez zajęcia z zakresu surdopedagogiki i tyflopedagogiki.

Ze względu na specyfikę pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi stosujemy różnorodne metody wspomagania rozwoju. Dbamy o to, aby dziecko poznawało świat wielozmysłowo. Metody pracy dostosowujemy do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka. 

Wykorzystujemy następujące metody:

 • Metoda Ośrodków Pracy
 • Stymulacja polisensoryczna
 • Poranny Krąg
 • Metoda malowania 10 palcami (Snoezelen)
 • Metoda Affolter
 • Metoda Dobrego Startu
 • Dziecięca Matematyka  prof.  Edyty Gruszczyk - Kolczyńskiej
 • Metoda Projektu
 • Metoda Knillów
 • Metoda Ruchu Rozwijającego
 • Metody multimedialne
 • Metoda Tomatis

Dodatkowo proponujemy

 • Zajęcia relaksacyjne
 • Integrację sensoryczną
 • Metodę Krakowską
 • Zajęcia teatralne