Przebieg rekrutacji

1.Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 rozpoczyna się 1 marca 2024 o godz.12.00 i trwa do 15 marca 2024 do godz.16.00.

2.Rodzice dzieci już uczęszczających do placówek, którzy wyrażają chęć kontynuowania wychowania przedszkolnego w obecnej placówce składają u dyrektora przedszkola wypełnioną i podpisaną kartę kontynuacji wychowania przedszkolnego.Kartę należy złożyć w terminie od 12 do 29 lutego 2024 do godz.9.00.

3.W przypadku ubiegania się o przyjęcie do przedszkola specjalnego rodzic składa wniosek o przyjęcie dziecka wraz z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego bezpośrednio do dyrektora placowki, po wcześniejszym umówieniu wizyty w placowce ( wniosek dostępny w przedszkolu , na stronie internetowej przedszkola i w plikach do pobrania w elektronicznym systemie rekrutacji).Dziecko nie bierze udziału w rekrutacji elektronicznej i nie podlega kryteriom rekrutacyjnym.

Decyzję o przyjęciu dziecka podejmuje dyrektor przedszkola w oparciu o zalecenia zawarte w orzeczeniu oraz posiadaną kadrę specjalistów.