Rocznik 2020 jest minimalną granicą wieku dzieci uczestniczących w rekrutacji.

W przypadku ubiegania się o przyjęcie do przedszkola specjalnego rodzic składa wniosek o przyjęcie dziecka wraz z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego  bezpośrednio do dyrektora  placówki po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty w placówce (wniosek dostępny w przedszkolu). Dziecko nie bierze udziału w rekrutacji elektronicznej. Decyzję o przyjęciu dziecka podejmuje dyrektor przedszkola w oparciu o zalecenia zawarte w orzeczeniu oraz posiadaną kadrę specjalistów i specjalizację placówki.

Terminy:

  • od 01.03.2023 r. od godz. 12.00 do 15.03.2023 r. do godz. 16.00 – złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola
  • 27.03.2023 r. o godz. 15.00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym
  • od 28.03.2023 r. od godz. 8.00 do 03.04.2023 r. do godz. 16.00 - potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego
    oświadczenia 
    w placówce zakwalifikowania
  • 05.04.2023 r. o godz. 15.00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
    w postępowaniu rekrutacyjnym.