Rocznik 2019 jest minimalną granicą wieku dzieci uczestniczących w rekrutacji.

W przypadku ubiegania się o przyjęcie do przedszkola specjalnego rodzic składa wniosek o przyjęcie dziecka wraz z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego  bezpośrednio do dyrektora  placówki po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty w placówce ( wniosek dostępny w przedszkolu). Dziecko nie bierze udziału w rekrutacji elektronicznej. Decyzję o przyjęciu dziecka podejmuje  dyrektor przedszkola w oparciu o zalecenia zawarte w orzeczeniu oraz posiadaną kadrę specjalistów i specjalizację placówki.