PRZEDSZKOLE NR 40 DLA DZIECI ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI