Rekrutacja do przedszkola trwa od  02 marca 2020 od godz.9.00 do 13 marca 2020 do godz.15.00

W przypadku ubiegania się o przyjęcie do przedszkola specjalnego rodzic składa wniosek o przyjęcie dziecka bezpośrednio do placówki ( wniosek dostępny w przedszkolu). Dziecko nie bierze udziału w rekrutacji elektronicznej. Decyzję o przyjęciu dziecka podejmuje komisja powołana przez dyrektora w oparciu o zalecenia zawarte w orzeczeniu oraz posiadaną kadrę specjalistów i specjalizację placówki.