Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone są w grupie i indywidualnie. Szczególny nacisk kładziemy na kształtowanie mowy i komunikacji    ( terapia logopedyczna i neurologopedyczna) oraz rozwijanie funkcji poznawczych. Ze względu na specyfikę pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi stosujemy różnorodne metody wspomagania rozwoju. Dbamy o to, aby dziecko poznawało świat wielozmysłowo. Metody pracy dostosowujemy do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka. 

Wykorzystujemy następujące metody:

 • Metoda Ośrodków Pracy
 • Stymulacja polisensoryczna
 • Poranny Krąg
 • Metoda 10 palców
 • Metoda Affolter
 • Metoda Dobrego Startu
 • Dziecięca Matematyka  prof.  Edyty Gruszczyk - Kolczyńskiej
 • Metoda Projektu
 • Metoda Knillów
 • Rytmika
 • Metoda Ruchu Rozwijającego
 • Fizjoterapia
 • Gimnastyka korekcyjna
 • Metody multimedialne

Dodatkowo proponujemy:

 • Arteterapię ( muzykoterapia. teatroterapia, biblioterapia, terapia tańcem i ruchem)
 • Metodę  Snoezelen
 • Zajęcia relaksacyjne
 • Integrację sensoryczną
 • Dogoterapię
 • Metodę Krakowską