Rodzice ponoszą tylko koszt wyżywienia dziecka. Stawka żywieniowa obecnie wynosi 9 zł. Opłatę na Radę Rodziców ustalają rodzice na początku każdego roku szkolnego.