Ważnym aspektem pracy naszego przedszkola jest współpraca z rodziną dziecka. Rodzice zapraszani są na indywidualne spotkania i konsultacje. Oprócz tego proponujemy im udział w zajęciach dla całych rodzin. Obecnie są to:

- Czas dla rodziców-  spotkania odbywają się w soboty

- Basen

- Zajęcia metodą Ruchu Rozwijającego